רשימת המחקרים בתחום הספנות – משנת 2000
רשימת המחקרים בתחום הספנות משנת 1971 ועד היום

 

רשימת המחקרים בתחום הספנות – משנת 2000 

הקמת משמר חופים בישראל, שלב ב'
מאת: י. ברקר, ע. פגי, דצמבר 2000, 127 עמ'  (דוח מספר 153)

היערכות להסכמי שלום  - הוכן בשיתוף עם המכון הישראלי לתכנון ומחקר תחבורה
מאת מכון וידרא:  נ. פז-זינגר, צ. רענן
מאת המכון לתכנון ומחקר תחבורה: נ. זכאי, ג. השמשוני, ל. הרמן
יולי 2002 (4 כרכים) (דוח מספר 154)

סקירה בנושא: שינויים מבניים שנערכו בנמלים מודרניים ברחבי העולם ותוצאותיהם
מאת: נעמי פז זינגר, ינואר 2004, 15 עמ'  (דוח מספר 155)

הביקוש וההיצע לקציני צי הסוחר בתפקידי חוף במדינת ישראל

מאת: נעמי פז זינגר, דצמבר 2004, 35 עמ  (דוח מספר 156)

תחזית סל האניות הצפויות לפקוד את נמלי ישראל
 מאת: נעמי פז זינגר, דצמבר 2004, 31 עמ'  (דוח מספר 157)

עלות יומית בנמל
מאת: נעמי פז זינגר, פברואר 2005, 5 עמ'  (דוח מספר 158)

סקירות עבור לשכת הספנות (דוח מספר 159)
מאת: נעמי פז זינגר,
1.   ניתוח הוצאות בגין טיפול במטען לפי התעריף הקיים – דצמבר 2004
2.  פעילות בנמלי ארצות ערב וישראל – השוואה – ינואר 2005
3.  הובלת גז טבעי – פברואר 2005

 

 

רשימת המחקרים בתחום הספנות משנת 1971 ועד היום

 

1.      סקר השוואתי על פעולות הקונפרנסים בסחר הימי הישראלי
מאת: נ. וידרא, אוקטובר 1970, 62 עמ'

2.      הובלה ימית של פרי הדר מישראל לבריטניה
מאת: י. קינברג, אוקטובר 1970, 138 עמ'

3.      מחקר בנושא חרמות בספנות הבין-לאומית
מאת: עו"ד מלכה זקלר, נובמבר 1970, 267 עמ', (טיוטת מחקר)

4.      סקר על הובלה ימית של פוספטים ואשלג
מאת: א. מוזס, יוני 1971, 72 עמ'

5.      שכר ימאים סקר השוואתי
מאת: ד. כהן ואחרים, מרץ 1973, 221 עמ'

6.      שיקולים כלכליים בהטלת היטלי צפיפות
מאת: ב.י. אברהמסון ומ. ורדי, מרץ 1973, 31 עמ', (אנגלית עם סיכום בעברית)

7.      הכשרת רבי חובלים בישראל, 1960-1970
מאת: י. המל, מאי 1973, 97 עמ'

8.      נתונים סטטיסטיים על הסחר הימי הישראלי בשנים 1969 ו1970-
מאת: מ.א. זינגר, יולי 1973, 58 עמ'

9.      מעקב אחר מסיימי בתי-ספר ימיים תשי"ח-תשכ"ה (1958-1965)
מאת: ש. קינברג, דצמבר 1973, 148 עמ'

10. בדיקת אפשרויות הייעול של הובלת אשלג באניות צובר של 38,000-30,000 טון מישראל לארה"ב ולאנטוורפן
מאת: זאב פרישמן, אוגוסט 1973

11. בדיקת גדלים אפשריים של אניות צובר להובלת גרעינים לישראל
מאת: ז. פרישמן, דצמבר 1973, 26 עמ'

12. אומדן המעמסים הנדרשים בקווי ארה"ב וקנדה, מערב וצפון אירופה, הים התיכון והים השחור בחודשים הקרובים
מאת: ב. אבי-יצחק, ד. רונן, י. קלמר, אוקטובר 1973

13. בחינת מספר אפשרויות ליצוא פרי הדר בשעת חירום (עונת 1973/74)
מאת: ב. אבי יצחק, מ.א. זינגר, ד. רונן, ו. ברנדט, י. קלמר, אוקטובר 1973

14. תדלוק אניות במצבי חירום שונים נתוני עזר לגיבוש החלטות
מאת: ב. אבי-יצחק, ד. רונן, ע. כהן, דצמבר 1973, 48 עמ'

15. מדדים להערכת ענף ההובלה הימית
מאת: י. אלמוגי, פברואר 1974, 28 עמ'

16. מהירות, תצרוכת ופריון של אניות שיקולים כמותיים, כלכליים ולאומיים הנובעים ממשבר הדלק
מאת: ב. אבי-יצחק, פברואר 1974, 35 עמ' (אנגלית)

17. התאמת ההכשרה של קציני ים לצורכי הספנות המודרנית בישראל
מאת: פ. מינך, א. רוזנשטיין, אפריל 1974, 123 עמ'

18. השפעת שינויים במאזן האנרגיה וההשלכות על ההובלה הימית
מאת: א. פרנקל, יוני 1974, 29 עמ', (אנגלית)

19. אמצעי הובלה אלטרנטיביים ומשלימים לספנות הישראלית
מאת: ח. קנה, יוני 1974, 58 עמ'

20. בדיקת כדאיות שילוב הובלת נפט וגרעינים במכליות
מאת: ז. פרישמן, יוני 1974, 10 עמ'

21. נתונים סטטיסטיים על הסחר הימי הישראלי בשנת 1971
מאת: י. חיות, יולי 1974, 25 עמ'

22. ערך מוסף ומחיר דולר מוסף בספנות הישראלית 1966-1971
מאת: ד. כהן ואחרים, נובמבר 1974, 57 עמ'

23. ניתוח מוקדם של מערכת שירותי העזר לאניות
מאת: ד. גלין, א. חפץ, ינואר 1975, 234 עמ'

24. מפוחי עזר במערכת דחיסה אסימטרית עבור מנועי דיזל דו-פעימתיים
מאת: צ. זקון, ינואר 1975, 24 עמ' (אנגלית)

25. הכשרת צוערים: סקירת רקע ודיון בבעיות
מאת: צ. גשן, ינואר 1975, 34 עמ'

26. מבדקים פסיכולוגיים לימאים: סקירת רקע ודיון בבעיות
מאת: צ. גשן, מרץ 1975, 34 עמ'

27. נתונים סטטיסטיים על הסחר הימי 1955-1971/72
מאת: י. חיות, מרץ 1975, 25 עמ'

28. אספקטים כלכליים של מסירת מי-נטל לשם טהרתם במתקני חוף
מאת: ע. יזרעאלי, מאי 1975, 20 עמ' (אנגלית)

29. מדד הוצאות של החזקת צוות ישראלי על מכלית
מאת: ד. כהן, ספטמבר 1975, 40 עמ'

30. שעור החסוי של דמי הובלה ימיים בישראל
מאת: ד. שניאורסון, אוקטובר 1975, 31 עמ' (אנגלית)

31. יעילות שינוע
מ. קלמן, אוגוסט 1976, 108 עמ' (אנגלית)

32. תעריפי ההובלה בסחר הישראלי, המבנה והיחס להוצאות ההובלה
מאת: ד. שניאורסון, פברואר 1976, 108 עמ'

33. עידודים לספנות הישראלית ובדיקת "מחיר הדולר הנחסך" כקריטריון למתן סובסידיות
מאת: ד. שניאורסון ואחרים, פברואר 1976, 55 עמ'

34. כוח אדם ימי בישראל ובעולם (קובץ הרצאות סימפוזיון)
נערך ע"י א. רוזנשטיין, פברואר 1976, 229 עמ'

35. השפעות מוסדיות על ענף הספנות הישראלית
מאת: א. גולדברג ואחרים, מרץ 1976, 130 עמ' (אנגלית)

36. הסבת דירוגים לקצונה
מאת: א. מיכאלי, מרץ 1976, 96 עמ'

37. מערך שירותי רפואה בלב ים לימאי חברת "צים"
מאת: יהודית רם, מרץ 1976, 46 עמ'

38. התפתחות הוצאות החזקת צוות ישראלי על אניות צובר בשנת 1976 בהשוואה ל1974-
מאת: ד. כהן, יוני 1976, 41 עמ'

39. תיאור וניתוח צי הסוחר הישראלי
מאת: ד. רונן, יוני 1976, 103 עמ'

40. ניתוח התפתחות ומגמות בסחר הימי הישראלי
מאת: ד. שניאורסון, יולי 1976, 83 עמ'

41. בדיקת גורמים הקשורים ליעילות השינוע באניות מטען כללי
מאת: מ. קלמן, אוגוסט 1976, 16 עמ'

42. השפעות כלכליות אפשריות של שיטת SBT על ארצות המפעילות צי קטן של מכליות
מאת: נ. וידרא, ספטמבר 1976, 21 עמ', (אנגלית)

43. הצרכים השירותים של משפחות הימאים בישראל
מאת: צ. שפר, ספטמבר 1976, 170 עמ'

44. דו"ח כולל על ענף הספנות הישראלית
מאת: ב. אבי-יצחק ואחרים, ספטמבר 1976, 223 עמ'

45. תחזית ההיצע של צוערים לצי הסוחר הישראלי-מודל החיזוי ושילובו בתחזית ההיצע לקצינים
מאת: מ.א. פולטשק, ספטמבר 1977, 26 עמ'

46. סקר גישוש על ימאים זרים בצי הסוחר הישראלי
מאת: צ. גשן, י. ירום, אוקטובר 1977, 23 עמ'

47. תדמית הימאים הישראלי באוכלוסייה הכללית
מאת: י. רם, נובמבר 1977, 34 עמ'

48. דרכי מימון רכישת אניות סקירה כללית
מאת: א. חלבין, ח. אבירם, דצמבר 1977, 21 עמ'

49. התפתחות מכלית הענק והשפעתה על דרכי ההובלה העולמית
מאת: י. בר-גור, דצמבר 1977, 77 עמ'

50. הערכה כוללת של הספנות הישראלית ופיתוחה (קובץ הרצאות סימפוזיון)
נערך ע"י מ. א. זינגר, דצמבר 1977, 148 עמ'

51. בדיקת ההובלה הימית לוונצואלה שטעון באירופה לעומת קו ישיר
מאת: ב. פינטוב, דצמבר 1977, 36 עמ'

52. בדיקת כדאיות הקמת מערך תיקונים נוסף במספנות ישראל
מאת: ד. כהן, יולי 1978, 35 עמ'

53. הובלת הצובר הישראלי שיקולים מעשיים ואופרטיביים
מאת: נ. וידרא, אוגוסט 1978, 16 עמ'

54. הובלה ימית ואווירית, דברי סיכום של סימפוזיון
נערך ע"י א. מ. זהבי, מ. בן-אייר, אוגוסט 1978, 55 עמ'

55. תחזית ההיצע של קציני-ים ישראליים ושימושה בהתוויית מדיניות כוח האדם
מאת: מ.א. פולטשק, ספטמבר 1978, 66 עמ'

56. המשמעת בצי הסוחר הישראלי
מאת: א. גן, נובמבר 1978, 125 עמ'

57. אינדקס מחירי תשומות לאניות קו
מאת: ע. יזרעאלי, ד. חריטון, דצמבר 1978, 52 עמ'

58. מיסוי ימאים בארצות נבחרות סקר השוואתי
מאת: ז. זבצקי, פברואר 1979, 12 עמ'

59. ייבוא וייצוא מטעני צובר יבש בישראל והצי להובלתו מצב קיים והתפתחות צפויה
מאת: ד. בוברוביץ, א. מוזס, פברואר 1979, 81 עמ'

60. השוואת המחיר הכלכלי של העסקת ימאים ישראלים וזרים בצי הסוחר הישראלי
מאת: ד. חריטון, ד. כהן, מרץ 1979, 36 עמ'

61. מערכת כוח האדם הימי בישראל תחומיה, ניהולה והערכתה
מאת: צ. גשן, מרץ 1979, 143 עמ'

62. הסחר הימי הישראלי כמויות סוגי המוצרים מוצא ויעד
מאת: מ.א. זינגר, אפריל 1979, 67 עמ'

63. התפתחות הוצאות החזקת צוות ישראלי על אניית צובר בשנת 1976 בהשוואה ל1974- - דו"ח מסכם
מאת: ד. כהן, יולי 1979, 20 עמ'

64. ספנות, נמלים וסחר חוץ של מצרים לקט מידע ונתונים
מאת: י. חיות, אוגוסט 1979, 80 עמ'

65. תעריפי נמלים בישראל בהשוואה עם נמלים בחו"ל
מאת: ד. כהן, אוקטובר 1979, 61 עמ'

66. מתודולוגיה להטלת היטלי דלק
מאת: ו. שחם, יוני 1980, 40 עמ' (אנגלית)

67. הכשרת צוערים 1973-1978 דפוסי קליטה, עמדות נשירה
מאת: צ. גשן, נובמבר 1980, 71 עמ'

68. גורמי התחרות בין הובלה ימית ובין הובלה אווירית בסחר החוץ הישראלי
מאת: י. חיות, מרץ 1981, 95 עמ'

69. יחסי עבודה בספנות הישראלית
מאת: ב. ספיר, מרץ 1981, 116 עמ'

70. בדיקת מבנה צי אניות הצובר להובלת פחם, עלות ההובלה ומערך נמלי הפחם בעולם לצורך קביעת מימדי מעגן הצובר באשדוד
מאת: נ. וידרא, י. חיות, יולי 1981, 60 עמ'

70 א'.  בדיקת מבנה צי אניות הצובר להובלת פחם, עלות ההובלה ומערך נמלי הפחם בעולם לצורך קביעת מימדי מעגן הצובר באשדוד
מאת: י. חיות, מרץ 1982, 65 עמ' (אנגלית)

71. דו"ח חסכון בדלק באניות
מאת: י. שכטרמן, א.מ. גולדשטין, ז. מלינוב, יולי 1982, 283 עמ' (אנגלית)

72. סקר חסכון בדלק בצי הסוחר הישראלי
מאת: ב. אבי-יצחק, י. שכטרמן, צ. זקון, אוגוסט 1982, 50 עמ'

73. דו"ח ביניים על הכשרה טרום ימית לקציני ים בישראל (שיטת האקדמיה הימית)
מאת: א. רוזנשטיין, אוקטובר 1982, 47 עמ'

74. עדכון מחקר: בדיקת מבנה צי אניות הצובר להובלת הפחם, עלות ההובלה ומערך נמלי הפחם לצורך קביעת ממדי מעגן הצובר באשדוד
מאת: נ. וידרא וי. חיות, נובמבר 1982, 19 עמ'

75. גורמי התחרות בין תחבורה ימית ותחבורה אווירית בסחר החוץ הישראלי
מאת: י. חיות, אוקטובר 1982, 115 עמ'' (אנגלית)

76. חלקה של הספנות הישראלית בהובלת הסחר הימי הישראלי
מאת: י. חיות, נובמבר 1982, 45 עמ'

77. הצעות ובדיקה כלכלית לחיסול עודף כושר ההובלה של פחם לישראל בשנת הכספים 1.4.83-31.3.84
מאת: נ. וידרא, מ. אופק, אפריל 1983, 33 עמ'

78. השוואת עלות המעבר של אניות הדגם הנבחר דרך תעלת סואץ לנמל אשדוד במקום פקידת נמל אילת
מאת: נ. וידרא, מ. אופק, 1982/3, 46 עמ'

79. דו"ח חסכון בדלק באניות, 1982
מאת: י. שכטרמן, ז. מלינוב, א.מ. גודלשטין, מאי 1983, 158 עמ' (אנגלית)

80. שינויים ארגוניים באניות, דפי סימפוזיון
מאת: א. רוזנשטיין, א.מ. גולדשטין, פברואר 1983, 114 עמ' (אנגלית)

81. להצטרף או לא להצטרף לאמנת אונקט"ד לגבי תקנון התנהגות בספנות הקו
מאת: א. מוזס, ספטמבר 1983, 73 עמ' (אנגלית)

82. דו"ח חסכון בדלק באניות, 1983
מאת: צ. זקון, ז. מלינוב, א.מ. זהבי, אוגוסט 1984, 118 עמ' (אנגלית)

83. אתגרים חדשים לספנות ונמלים, דפי סימפוזיון
מאת: המכון הישראלי לחקר הספנות והתעופה, אוגוסט 1984, 201 עמ' (אנגלית)

84. מוצא ויעד של מטענים פנים ארציים מנמלי ישראל ואליהם
מאת: י. חיות, י. מנספלד, ו. שחם, דצמבר 1984, 52 עמ'.

85. תכנית מתאר ארצית לנמלים תחזית שטחי עורף (למעט תפעול)
מאת: י. חיות, י. דמגני, דצמבר 1984, 48 עמ'

86. קבלנות בנמלים לעומת תפעול עצמי
מאת: א. פפ, אפריל 1985, 119 עמ'

87. נשירה וקריירה שנייה בקרב קציני צי הסוחר הישראלי
מאת: נ. פבר, יולי 1985, 175 עמ'

88. דרישות העיסוק של הנתבים וזיקתם הארגונית אל הנמלים
מאת: א. רוזנשטיין, אוקטובר 1985, 64 עמ'

89. השפעת עלות צוות על גורמי כושר התחרות בספנות הישראלית
מאת: ד. שניאורסון, נובמבר 1985, 135 עמ' (אנגלית)

90. הקשר בין אנייה במצוקה והחוף: השלכות פסיכולוגיות ומשפטיות
מאת: ד. שושני, ע. הרמן ע. כהן, דצמבר 1985 136 עמ' (אנגלית)

91. עלות יומית בנמל לאניות מתמחות ובלתי מתמחות
מאת: נ. וידרא, י. חיות, מ. אופק, ספטמבר 1986, 78 עמ'

92. ניתוח הסחר הימי ישראל-ארצות-הברית
מאת: ד. שניאורסון, נובמבר 1986, 65 עמ'

93. ניתוח מערך ייצוא מוצרי פרי הדר מישראל
מאת: י. חיות, פברואר 1987, 16 עמ'

94. שוק ההובלה הימית של פחם - נתונים והערכות
מאת: נ. וידרא, י. חיות, מ. אופק, מרץ 1987, 119 עמ'

95. בעיות טכנולוגיות הקשורות לחסכון בדלק באניות
מאת: צ. זקון, א. בירן, א. אקסל, יוני 1987, 242 עמ' (אנגלית)

96. הנמל הספנות והעיר חיפה קשרי גומלין, דפי סימפוזיון
מאת: מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה ינואר 1988, 168 עמ'

97. התיישנות הצי: ההשפעה על ביצועי האניות
מאת: צ. זקון, אוקטובר 1988, 11 עמ'

98. שוק ההובלה הימית של פחם
מאת: מ. אופק, (רבעונים), 18 עמ'

99. שוק ההובלה הימית של פחם סקירה שנתית 1988
מאת: י. חיות, מ. אופק, 40 עמ'

100. סל אניות עתידי לנמלי ישראל
מאת: י. חיות, אפריל 1989, 60 עמ'

101. השוואת עלויות הובלה ימית לאילת ולאשדוד
מאת: מ. אופק, ספטמבר 1989, 5 עמ'

102. שוק ההובלה הימית של פחם
מאת: מ. אופק, יולי 1989, 11 עמ'

103. שוק ההובלה הימית של פחם, סקירה תקופתית, יולי-דצמבר 1989
מאת: מ. אופק, דצמבר 1989, 23 ע'

104. מדיניות הספנות בישראל שלב א'
מאת: י. חיות, ספטמבר 1989, 44 ע'

104 א'    הזדקנות הצי הישראלי וסובסידיות לספנות
מאת: י. חיות, נובמבר 1989, 15 עמ'

105. עלות יומית בנמל לאניות מתמחות ובלתי מתמחות עדכון
מאת: מ. אופק, פברואר 1990, 19 עמ'

106. שוק ההובלה הימית של פחם סקירה שנתית 1989
מאת: י. חיות, מ. אופק, מרץ 1990, 41 עמ'

107. השוואת תעריפי ההובלה הימית בסחר הישראלי והזר
מאת: ד. כהן, מאי 1990, 80 עמ'

108. אירופה 1992 הערכות בתחום התובלה הימית
מאת: י. חיות, יוני 1990, 10 עמ'

109. השוואת תעריפי ITF עם תעריפי צוות
מאת: ע. קלמפרר, יוני 1990, 15 עמ'

110. כניסות תיירים בדרך הים לישראל מגמות העבר ותחזית ל1995-
מאת: י. מנספלד, יולי 1990, 54 עמ'

111. שוק ההובלה הימית של פחם סקירה תקופתית , ינואר-יוני 1990
מאת: מ. אופק, 24 עמ'

112. בדיקת עלויות אחסנה במסופי פחם בחו"ל
מאת: מ. אופק, ספטמבר 1990, 13 עמ'

113. תרומת הספנות הישראלית למאזן התשלומים של מדינת ישראל
מאת: ב. קפלן, אוקטובר 1990, 7 עמ'

114. ניתוח מקורות המידע של שווקי ההובלה הימית של פחם
מאת: ר. רומי, דצמבר 1990, 22 עמ'

115. פיתוח מערך הנמלים בישראל
מאת: י. רול, י. חיות, ג. דה-מוני, מ. פולטשק, ש. כהן, פברואר 1991, 359 עמ'

116. התפתחויות בספנות ובנמלים והשלכותיהן על אניית התכן להובלת פחם לישראל
מאת: מ. אופק, מרץ 1991, 18 עמ'

117. שוק ההובלה הימית של פחם סקירה שנתית 1990
מאת: מ. אופק, אפריל 1991, 49 עמ'

118. תחזית להתפתחות שוק ההובלה הימית של פחם בשנים 1991-1995
מאת: מ. אופק, נובמבר 1991, 31 עמ'

119. השוואת עלויות הובלה ימית לאילת ולאשדוד עדכון
מאת: מ. אופק, דצמבר 1991, 6 עמ'

120. הובלת גרעינים בסחר הימי העולמי אפיון הצי והאילוצים
מאת: י. חיות, דצמבר 1991, 6 עמ'

121. שוק ההובלה הימית של פחם, סקירה ראשונית 1991
מאת: מ. אופק, ינואר 1992, 29 עמ'

122. סקר היתכנות להפעלת מעבורות מהירות לתיירים, בנתיב שיט חיפה עכו
מאת: ע. פגי, דצמבר 1992, 26 עמ'

123. שילוב אניות צובר בבעלות ישראלית בייבוא הגרעינים לישראל
מאת: א. אריאל, פברואר 1993, 29 עמ'

124. מחקרים ומאמרים בנושא הפחם תקצירים מתוך הסקירה הספרותית
מאת: מ. אופק, יוני 1993, 29 עמ'

125. בדיקה בנושא הקונפרנסים הימיים בישראל
מאת: י. חיות, יוני 1993, 27 עמ'

126. פונקציות פריון ככלי ניהולי בנמלים
מאת: א. סחיש, פברואר 1994, 40 עמ'

127. שטעון מכולות בנמלי ישראל לאור תהליך השלום באזור
מאת: ג. דה מוני, י. חיות, פברואר 1994, 100 עמ', (אנגלית)

128. הערכת שווי של מספנות ישראל
מאת: מ. אופק, י. חיות, ע. פגי, אפריל 1994, 20 עמ'

129. השינויים והמגמות בספנות העולמית וההשלכות האפשריות על נמל אילת
מאת: י. חיות, יולי 1994, 32 עמ'
פרק 1 מתוך "תוכנית פיתוח נמלית לאילת", דו"ח שלב א
יולי 1994

130. הערכת עלויות ומחירים עבור שירותי שטעון בנמל חיפה
מאת: ש. מי-טל, י. חיות, אפריל 1994, 26 עמ'

131. עלויות כוח אדם ימי ישראלי וזר
מאת: ע. קלמפרר, מאי 1994, 41 עמ'

132. בחינת חלופות ציוד למסוף רכבת בנמל חיפה
מאת: י. חיות, ד. בנטולילה, מר י. קסיס, דצמבר 1994, 54 עמ'

133. רפורמה בנמלי ישראל
מאת: צ. רענן, פברואר 1995, 27 עמ'

134. השוואת תעריפי נמלים
מאת: צ. רענן, אוקטובר 1995, 59 עמ'

135. השוואת תעריפי נמלים, תקציר באנגלית
מאת: צ. רענן, נובמבר 1995, 7 עמ' (אנגלית)

136. תובלה משולבת
מאת: א. גלעד, י. חיות, ש. לוי, צ. רענן, דצמבר 1995, 28 עמ'

137. ביקורת אניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל (Port State Control)
מאת: ע. פגי, מאי 1996, 49 עמ'

138. מעגנות בישראל
מאת: ח. בן-אליהו, נובמבר 1996, 40 עמ'

139. סקירה על אובדן אניות צובר גדולות (סיבות ומסקנות)
מאת: ע. פגי, דצמבר 1996, 47 עמ'

140. תחרות בנמלי ישראל
מאת: צ. רענן, מאי 1997, 62 עמ'

141. כושר הנשיאה של הכינרת
מאת: ט. ברמן, ע. קלמפרר, ט. קן דרור, אוקטובר 1997 28 עמ'

142. תשלומים בנמלים, סקר נמלים נבחרים
מאת: צ. רענן, ג. ארנולד, נובמבר 1997, 42 עמ' (אנגלית)

143. תחזית סל האניות הצפויות לפקוד את נמלי ישראל
מאת: י. חיות, ע. פגי, דצמבר 1997, 42 עמ' (אנגלית)

144. קובץ הרצאות יום עיון שנערך ב15- בינואר 1997
מאת: מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה, ינואר 1998

145. הגורם האנושי כמרכיב בתאונות ימיות
ע. פגי, מאי 1998, 31 עמ'

146. ציוד בטיחות והצלה בכלי שיט קטנים
מאת: י. ברקר, ע. פגי, מאי 1998, 12 עמ'

147. התארגנות להפעלת נמלים בשנות ה2000-
מאת: א. אור, צ. רענן, יוני 1998, 143 עמ'

148. מרכיבי עלות ההובלה בסחורות הנסחרות בין ישראל וארה"ב
מאת: א. וסר, אוגוסט 1998, 44 עמ' (אנגלית)

149. חוברת לזכרו של פרופ' נפתלי וידרא
מאת: ד. רן, דצמבר 1998, 71 עמ'

150. הקמת משמר חופים בישראל
מאת: י. ברקר, ע. פגי, מאי 1999, 145 עמ'

151. עלות שהיית אנייה בנמל
מאת: צ. רענן, מ. אופק, יולי 1999, 17 עמ'

152. קובץ הרצאות יום עיון שהתקיים ב16.2.99-, מוקדש לזכרו של פרופ' נפתלי וידרא, ולציון שלושים שנה להקמת המכון,
דצמבר 1999

153. הקמת משמר חופים בישראל, שלב ב'
מאת: י. ברקר, ע. פגי, דצמבר 2000, 127 עמ'

154. היערכות להסכמי שלום  - הוכן בשיתוף עם המכון הישראלי לתכנון ומחקר תחבורה
מאת מכון וידרא:  נ. פז-זינגר, צ. רענן
מאת המכון לתכנון ומחקר תחבורה: נ. זכאי, ג. השמשוני, ל. הרמן
יולי 2002 (4 כרכים)

155. סקירה בנושא: שינויים מבניים שנערכו בנמלים מודרניים ברחבי העולם ותוצאותיהם
מאת: נעמי פז זינגר, ינואר 2004, 15 עמ'

156. הביקוש וההיצע לקציני צי הסוחר בתפקידי חוף במדינת ישראל

מאת: נעמי פז זינגר, דצמבר 2004, 35 עמ

157. תחזית סל האניות הצפויות לפקוד את נמלי ישראל
 מאת: נעמי פז זינגר, דצמבר 2004, 31 עמ'

158. עלות יומית בנמל
מאת: נעמי פז זינגר, פברואר 2005, 5 עמ'

159.  סקירות עבור לשכת הספנות
   מאת: נעמי פז זינגר,
        1.  ניתוח הוצאות בגין טיפול במטען לפי התעריף הקיים – דצמבר 2004
        2.  פעילות בנמלי ארצות ערב וישראל – השוואה – ינואר 2005
        3.  הובלת גז טבעי – פברואר 2005

 

עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה