הספנות הישראלית – דו"ח שנתי, מתפרסם בקביעות החל משנת 1975

 

עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה