הספנות הישראלית – תמצית דו"ח שנתי באנגלית – מתפרסם בקביעות החל משנת 1975

 

עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה