עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה