אחת המטרות של הקמת מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה הייתה קיומו של מרכז מידע ייחודי בתחום. מרכז המידע הוקם בד בבד עם המכון, בשנת 1969. למרכז המידע של המכון מאגר גדול של מחקרים ופרסומים מגוונים בנושאי ספנות ותעופה, כ-190 עיתונים, שבועונים, ירחונים ושנתונים. החומר הרב מאפשר מעקב רצוף ועדכני אחר התרחשויות והתפתחויות בענפי הספנות והתעופה.
מרכז המידע עומד לשירות הציבור, כל אדם המתעניין בנושאים של ספנות ותעופה יכול להגיע למרכז המידע ולהשתמש בחומר המקצועי הרב המצוי בו. הקהל המגיע אליו מורכב בעיקר מקהילת אנשי הספנות, משרדי הממשלה, גופים פרטיים חברות ייעוץ כלכליות וסטודנטים.
מנהלת מרכז המידע מוציאה מאז שנות התשעים ביבליוגרפיות בנושאים ייחודיים, כאשר כל ביבליוגרפיה מוקדשת לאחד הנושאים.


לרשימת הביבליוגרפיות שיצאו עד היום

 

 

 

 

  

 

עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה