טלפונים: 04-8240186 04-8247127
פקס: 04-8348908

כתובת למכתבים:
מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה
אוניברסיטת חיפה
חיפה 31905

דוא"ל:
אדמיניסטרציה ומינהלה: rromile1@univ.haifa.ac.il
כלכלנית: nsinger@univ.haifa.ac.il
מרכז המידע: rromile1@univ.haifa.ac.il

 

עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה