מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה הינו גוף מחקר באוניברסיטת חיפה. המכון מורכב מיחידת מחקר וממרכז מידע, העוסקים בענף הספנות והנמלים ובענף התעופה.
יחידת המחקר מבצעת ומפרסמת מחקרים, ידיעון חודשי ודוח שנתי.
מרכז המידע הכולל ספרייה מקצועית גדולה מסייע לסטודנטים ולגורמים אחרים ומפרסם ביבליוגרפיות בתחומים ייחודיים.

פרסומי המכון עומדים לשירות הציבור, וניתן לעיין בהם במשרדנו.
כמו כן, ניתן לרכוש מנוי על הידיעון, וכן ניתן לרכוש את הפרסומים

מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה
אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
טלפונים: 04-8240186, 04-8247127
פקס: 04-8348908
דואר אלקטרוני: rromile1@univ.haifa.ac.il

 

עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה